Firma Zet-Bruk | Oferta | Galeria | Usługi Koparko-Ładowark± | Usługi transportowe | Kontakt

 

USŁUGI TRANSPORTOWE do 26 ton WYWROTKˇ Ko¶cierzyna:

piasku, żwiru, kamienia, gruzu, torfu, drzewa oraz innych

Wykonujemy:

- Transport wywrotkami materiałów sypkich i kruszyw

- Usługi transportowe wraz z załadunkiem i rozładunkiem HDS

- Usługi transportowe wywrotk±

- Usługi koparko ładowark± i prace ziemne

- Transport i rozładunek różnego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn, urz±dzeń

- W okresie zimy wywóz ¶niegu

wywrotka Zet-Bruk Ko¶cierzyna